Školský rok 2009/2010




Školský rok 2008/2009

Volejbal - dievčatá

Žiačky 8. a 9. ročníka - 2. miesto v okresnom kole medziškolského turnaja

Rétorická Lubina

Natália Nožinová (6. ročník) - 3. miesto v okresnom kole

"Ja a moje emócie" (literárna a výtvarná súťaž)

Adam Masár (6. ročník) - 2. miesto v literárnej kategórii, názov diela Hnev
Michaela Masariková (4. ročník) - 2. miesto vo výtvarnej kategórii, názov diela Radosť

Dejepisná olympiáda

Natália Nožinová (6. ročník) - 1. miesto v okresnom kole v kategórii "F"

Geografická olympiáda

Michaela Kolesíková (7. ročník) - úspešná riešiteľka okresného kola
Natália Nožinová (6. ročník) - úspešná riešiteľka okresného kola

Matematická olympiáda

Natália Nožinová (6. ročník) - 3. miesto v okresnom kole
Peter Gába (5. ročník) - úspešný riešiteľ okresného kola

Vianočný projekt Rádia Slovensko

Pavol Strieženec (6. ročník) - získal ocenenie poslucháčov za literárnu prácu Keď svietia všetky hviezdy. Do súťaže bolo poslaných 859 prác z celého Slovenska.

Volejbal - dievčatá

Paula Bánovská, Lenka Malcová (9. ročník), Tereza Kolesíková, Veronika Martišová, Margaréta Martišová, Alexandra Lacková, Gabriela Wilfertová, Simona Striežencová (8. ročník) - 1. miesto
v jesennom medziškolskom turnaji

Plameň - mladí hasiči

Roland Kanáloš (3. ročník), Tomáš Čikel, Maroš Kanáloš, Pavol Strieženec (6. ročník) - 1. miesto
v okresnom kole v kategórii mladších žiakov

Marek Jaroščiak, Patrik Šimko, Peter Šimko, Oliver Tekula (7. ročník) - 1. miesto v okresnom kole
v kategórii starších žiakov