Začiatok vyučovania: 7:35 hod

1. hodina: 7:35 - 8:20        prestávka 10 min
2. hodina: 8:30 - 9:15        prestávka 15 min
3. hodina: 9:30 - 10:15      prestávka 10 min
4. hodina: 10:25 - 11:10     prestávka 10 min
5. hodina: 11:20 - 12:00     prestávka 5 min
6. hodina: 12:05 - 12:45     obedňajšia prestávka 35 min

7. hodina: 13:20 - 14:05     prestávka 5 min
8. hodina: 14:10 - 15:00

Alternatíva pre poobedňajšie vyučovanie so 6. hodinou určenou ako obedňajšou prestávkou.

7. hodina: 13:20 - 14:05     prestávka 10 min
8. hodina: 14:15 - 15:00

1. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT TEV SJL REGV -
Utorok SJL MAT SJL HUV ETV/NBV -
Streda SJL MAT SJL PDA - -
Štvrtok SJL MAT SJL VYV VYV -
Piatok SJL ANJ TEV TRH - -
2. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL HUV TEV -
Utorok SJL MAT INV SJL ETV/NBV -
Streda SJL MAT SJL PDA TEV -
Štvrtok SJL VLA VYV VYV - -
Piatok SJL MAT SJL TRH ANJ -
3. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT ANJ SJL PDA TEV
Utorok SJL MAT SJL NBVkat. NBVev./ETV -
Streda SJL MAT HUV TEV ANJ TRH
Štvrtok SJL MAT SJL INV VYV VYV
Piatok SJL MAT ANJ VLA - -
4. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT VLA SJL ANJ SJL
Utorok MAT TEV SJL PRA NBVev. NBVkat.
Streda SJL MAT VYV VYV ANJ SJL
Štvrtok MAT VLA SJL HUV SJL PVC
Piatok SJL MAT SJL PRA TEV TRH
5. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL BIO MAT OBV HUV -
Utorok NEJ MAT GEO SJL TEV ETV/NBV
Streda SJL ANJ DEJ MAT VYV BIO
Štvrtok ANJ SJL MAT TEV INF TRH
Piatok ANJ SJL MAT NEJ GEO -
6. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL DEJ NEJ BIO/FYZ GEO
Utorok SJL ANJ HUV MAT TEV NBV/ETV
Streda MAT SJL CHE NEJ INF ANJ
Štvrtok SJL FYZ DEJ TEV MAT VYV
Piatok SJL MAT BIO ANJ OBV -
7. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok BIO MAT SJL CHE GEO ANJch/NEJd -
Utorok MAT SJL ANJch/TEVd NEJd/TEVch NBV/TEH NBV/ETV/TEH -
Streda NEJd/ANJch MAT SJL ANJd/TEVch DEJ VYV TRH
Štvrtok SJL OBV HUV GEO ANJd/TEVch FYZ -
Piatok MAT NEJch/ANJd SJL TEVd/INFch ANJch/INFd DEJ -
8. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT SJL CHE ZEM VYV TEH -
Utorok SJL NEJ FYZ NBV/ETV MAT TEVd TEVch
Streda SJL CHE NEJ MAT PRI DEJ TRH
Štvrtok ZEM MAT SJL FYZ HUV TEVd/ANJch -
Piatok SJL PRI NEJ OBV DEJ TEVch/ANJd -
9. ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok SJL NEJ MAT ANJ TEH VYV TRH
Utorok MAT CHE SJL ETV/NBV HUV TEVd TEVch
Streda FYZ SJL MAT DEJ OBV ZEM -
Štvrtok CHE NEJ MAT SJL PRI TEVd -
Piatok NEJ SJL MAT DEJ FYZ TEVch -