Krúžky 2011/2012

Názov krúžku Vedúci Kedy Pre koho
Atletika p. uč. Predinský - -
Bedminton p. uč. Dunajčíková - -
Branný p. uč. Kazda - -
Čitatežský p. uč. Macová - -
Divadelný p. uč. Striežencová - -
Futbal - dievčatá p. uč. Predinský - 5. - 9. ročník
Futbal - chlapci p. uč. Predinský - 5. - 9. ročník
Loptové hry p. uč. Úradníčková - -
Novinársky p. uč. Striežencová - -
Stolný tenis p. uč. Kačicová - -
Tvorivé dielne p. uč. Schindlerová - -
Volejbal p. uč. Úradníčková - -
Vybíjaná p. uč. Dunajčíková - -
Zumba p. uč. Dunajčíková - -