Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov

tel./fax: 0904 704303, 032 7777120   e-mail: zs.beckov@mail.t-com.sk  adresa: 91638 Beckov 410